ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS

ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής)http://www.ypeka.gr/
ΕΟΑΝ (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης)http://www.eoan.gr/
EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance)http://www.expra.eu/
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝhttp://www.electrocycle.gr
ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Φορτητών Ηλεκτρικών Στήλων)http://www.afis.gr/
ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. (Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων)http://www.eltepe.gr/
ΕΔΟΕ (ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ)http://www.edoe.gr/
ECOELASTICA (Ανακύκλωση Ελαστικών)http://www.ecoelastika.gr/
LIFE-REPT

http://www.eng.ucy.ac.cy/rept/

Κ.Ε.ΠΕ.Δ ΑΕ (Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)http://www.eltepe.gr
ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ (Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών)http://www.sydesys.gr