Εδώ, θα βρεις το αναλυτικό πλάνο της δεύτερης  διδακτικής ενότητας με θέμα:

1. Ποιοι είναι οι στόχοι του 2ου μαθήματος
2. Ποια η περιγραφή του
3. Ποια τα θέματα συζήτησης.

Επίσης, θα βρεις όλες τις προτεινόμενες δραστηριότητες και το υλικό που θα σου φανεί χρήσιμο την δεύτερη εβδομάδα.

Άνοιξε τα pdf αρχεία και εκτύπωσέ τα!