Εδώ, θα βρεις το αναλυτικό πλάνο της τρίτης  διδακτικής ενότητας με θέμα:

1. Ποιοι είναι οι στόχοι του 3ου μαθήματος
2. Ποια η περιγραφή του
3. Ποια τα θέματα συζήτησης.

Επίσης, θα βρεις όλες τις προτεινόμενες δραστηριότητες και το υλικό που θα σου φανεί χρήσιμο την τρίτη εβδομάδα.

Άνοιξε τα pdf αρχεία και εκτύπωσέ τα!